Aktualności dotyczące spółki Zentiva

Zentiva
  • Advent ma zainwestować w Zentiva, dzięki czemu powstanie nowy, niezależny i wywodzący się z Europy lider rynku leków generycznych.
  • Zbycie europejskiego pionu leków generycznych, wykraczającego poza podstawową działalność Sanofi, stanowi część strategii mającej na celu uproszczenie i przekształcenie działalności Spółki.
  • Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana przed końcem roku, po konsultacjach z przedstawicielami pracowników Sanofi i po spełnieniu zwyczajowych warunków zamykania transakcji.

PARYŻ – 17 kwietnia 2018 r. – Advent International („Advent”) i Sanofi podjęły negocjacje na wyłączność, w ramach których Advent ma nabyć Zentiva, europejską działalność Sanofi w zakresie leków generycznych, za 1,919 mld EUR. Oferta Advent jest wiążąca i ma pokrycie finansowe.

Advent to światowy inwestor o ponad 25-letnim doświadczeniu w inwestycje w sektor ochrony zdrowia. Spółka ma bogate doświadczenie w zakresie wyodrębniania części przedsiębiorstw i we współpracy z Sanofi będzie tworzyć nową niezależną działalność operacyjną. Advent będzie wspierać zespół zarządzający Zentiva poprzez inwestycje w działalność operacyjną spółki, jej zakłady produkcyjne oraz dział badań i rozwoju.

„Zentiva to silna firma, w której pracują bardzo utalentowani ludzie, i uważamy, że wykazuje potencjał wzrostu. Po kompleksowym przeglądzie opcji strategicznych dla naszego biznesu generycznego w Europie, zdecydowaliśmy, że przeniesienie tej działalności do Advent to najlepsze rozwiązanie gwarantujące długoterminowy sukces” – powiedział Olivier Brandicourt, Dyrektor Generalny Sanofi.

„Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się sektorowi leków generycznych, który dzięki niższym kosztom umożliwia szerszej grupie pacjentów dostęp do wysokiej jakości leczenia. Jesteśmy przekonani, że Zentiva stanowi świetną platformę pełną utalentowanych pracowników, w którą możemy zainwestować, aby powstał nowy, niezależny europejski lider rynku leków generycznych” – stwierdzili wspólnie Tom Allen, Dyrektor Zarządzający i współprzewodniczący europejskiego zespołu ds. ochrony zdrowia Advent International, oraz Cédric Chateau, Dyrektor Zarządzający i Prezes Advent International we Francji.

Zgodnie z przewidywaniami finalizacja transakcji nastąpi do końca 2018 r. i wymaga zawarcia ostatecznych umów, ukończenia niezbędnego procesu konsultacji społecznych i zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne. Omawiany proces zostanie zrealizowany przy pełnym poszanowaniu zasad dialogu społecznego z przedstawicielami pracowników Sanofi.

Informacje o Zentiva

Zentiva to prężny gracz na rynku opieki zdrowotnej, który zapewnia w całej Europie niezawodny dostęp do szerokiej gamy leków generycznych z wielu obszarów terapeutycznych. Z siedzibą główną w Pradze, firma dociera do ponad 40 mln pacjentów w 25 krajach europejskich, działając na dużych rynkach o atrakcyjnej perspektywie wzrostu. Zentiva wyróżnia się wiedzą specjalistyczną oraz elastycznością, które pozwalają jej dopasowywać rozwiązania w zakresie trzech segmentów odbiorców europejskiego rynku leków generycznych (apteki, lekarze i przetargi/hurtownie). Zintegrowany łańcuch wartości i ogólnoeuropejski zasięg handlowy firmy sprawiają, że jest jednym z największych graczy na rynku leków generycznych w Europie. Zakłady produkcyjne Zentiva zlokalizowane w Pradze i Bukareszcie, działają elastycznie, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, współpracują z partnerami, produkując oraz dystrybuując 350 mln opakowań leków rocznie.

Informacje o Advent International

Advent International, założony w 1984 r., jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych światowych inwestorów private equity. Firma zainwestowała w ponad 330 transakcji private equity w 40 krajach i na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała pod zarządem aktywa warte 35 mld euro. Dzięki oddziałom na czterech kontynentach Advent ustanowił globalnie zintegrowany zespół ponad 190 specjalistów inwestycyjnych w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięć kluczowych sektorów, w tym sektor usług biznesowych i finansowych, ochronę zdrowia, przemysł, sektor detaliczny, konsumencki i rozrywkowy, oraz technologiczny, medialny i telekomunikacyjny. Po ponad 30 latach poświęconych międzynarodowym inwestycjom Advent we współpracy z zespołami zarządzającymi nadal dąży do zapewnienia stałych przychodów i wzrostu zysków swoich spółek portfelowych.
Więcej informacji o firmie na www.adventinternational.com


 

Celem działalności firmy Sanofi jest wspieranie osób borykających się z problemami zdrowotnymi. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną ukierunkowaną na poprawę ludzkiego zdrowia. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek i dostarczamy innowacyjnych terapii zwalczających ból i łagodzących cierpienie pacjentów. Pomagamy tym nielicznym osobom, które cierpią na choroby rzadkie, oraz milionom ludzi z chorobami przewlekłymi. Zatrudniając ponad 100 tys. osób w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe w rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia na całym świecie.


 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i tym podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi i rozwojem, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami wykonywanymi po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub potencjał rynkowy takiego produktu; nieudzielenie gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznanie innych zezwoleń w przyszłości i sukces rynkowy produktów alternatywnych; zdolność firmy Sanofi do wykorzystania zewnętrznych możliwości rozwoju i/lub otrzymania zezwoleń ze strony organów regulacyjnych, zagrożenia związane z własnością intelektualną oraz wszelkimi będącymi w toku lub przyszłymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi tej własności i ostateczny wynik tych sporów, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, niestabilne warunki ekonomiczne, wpływ inicjatyw ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnia liczba akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Firma Sanofi nie zobowiązuje się do uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

Aktualizacja: 17 kwietnia 2018

Zentiva jest trzecią* co do wielkości i najszybciej rozwijającą się firmą produkującą leki generyczne w Europie.