Akcja Kardioprotekcja

Prowadzona przez nas kampania społeczna „Akcja Kardioprotekcja” ma na celu poprawę świadomości prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Działania edukacyjne obejmują upowszechnianie wiedzy na temat stosowania kardioprotekcji oraz rehabilitacji kardioprotekcyjnej, jako skutecznego zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Uruchomienie kampanii poprzedziło przeprowadzenie badania sprawdzającego zakres wiedzy oraz doświadczeń dotyczących kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej a także zwyczajów kardioprewencyjnych społeczeństwa.

Akcja Kardioprotekcja

W ramach akcji podejmowane są działania takie jak:

ilustracja - Uruchomienie platformy

Uruchomienie platformy www.kardioprotekcja.pl, na której znajdują się materiały poradnikowe oraz KardioTest, który w prosty sposób pozwala ocenić stan swojego serca i zachęca do podjęcia dobrych praktyk kardioprotekcyjnych.

ilustracja - Organizacja eventów

Organizacja eventów dla seniorów w wybranych, popularnych ośrodkach sanatoryjnych.

ilustracja - Seria webinarów

Przeprowadzenie serii webinarów dla pacjentów i lekarzy na temat kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej.

W skład Rady Ekspertów kampanii wchodzą:

Agnieszka Kapłon-Cieślicka

dr hab. n. med.
Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Ryszard Piotrowicz

prof. dr hab. n. med.
Ryszard Piotrowicz

Piotr Jankowski

prof. dr hab. n. med.
Piotr Jankowski