Nasze zobowiązania

Nasza misja

Zentiva to wiodący wytwórca i dostawca wysokiej jakości leków na receptę i marek konsumenckich. Wraz z rozwojem Zentivy coraz więcej ludzi ma dostęp do potrzebnych im leków. Nasz biznes opiera się na zaufaniu i odpowiedzialności, a w centrum wszystkich naszych działań znajduje się pacjent. W Zentivie kierujemy się sześcioma uniwersalnymi Supermocami (SuperpowerZ) – są to wartości i zachowania, których oczekujemy od naszych pracowników i na nich opieramy nasz model biznesowy, z którego jesteśmy dumni.

Nasze zobowiązania w zakresie etyki biznesu

Zentiva cieszy się reputacją zaufanego partnera. W 2021 r. zaktualizowaliśmy treść naszego Kodeksu Etyki i przetłumaczyliśmy go na 22 języki. Wszyscy pracownicy firmy są objęci rozszerzonym szkoleniem w tym zakresie z obowiązkowym testem zrozumienia jego treści. Zgodność w zakresie operacyjnym jest regularnie weryfikowana przez Compliance Commitee (Komisję Zgodności), a następnie przez Advisory Commitee (Komisję Doradczą), natomiast kwestie zgodności finansowej, prawnej i podatkowej są poddawane weryfikacji przez Audit Commitee (Komisję ds. Audytu) i podlegają niezależnemu audytowi przeprowadzanemu przez firmę Ernst & Young. Przeczytaj nasz Kodeks Etyki.

Nasza odpowiedzialność

Działamy odpowiedzialnie, mając świadomość, że każda podejmowana przez nas decyzja wpływa na to, jaka będzie przyszłość. Dążymy do tego, aby w przyszłości każda osoba miała dostęp do leków, których potrzebuje. Troszczymy się o naszych pracowników, partnerów i planetę. Więcej przeczytasz w Strategii korporacyjnej odpowiedzialności Zentiva.

Różnorodność i włączanie

Wierzymy, że różnorodność jest siłą naszej firmy. W Zentivie każdy może być sobą i wspierać firmę na miarę swoich maksymalnych możliwości. Wiele ważnych kwestii w tym obszarze zostało już usystematyzowanych i nadal bedziemy się starać, aby nasi pracownicy czuli się dobrze takimi jakimi są. Częścią naszych zobowiązań w kwestii różnorodności płci jest osiągnięcie poziomu 50:50 równowagi płci na najwyższych stanowiskach kierowniczych do 2026 r.
Dowiedz sie więcej na temat naszych zobowiązań dotyczących Różnorodności, Włączania, Równości i Przynależności: Polityka Różnorodności i Włączania.

Prawa człowieka i zwalczanie współczesnych form niewolnictwa

Zentiva szanuje i wspiera ochronę praw człowieka we wszystkich obszarach działalności biznesowej firmy, począwszy od współpracy z partnerami, a skończywszy na łańcuchu dostaw i sieci zaopatrzenia, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Zentiva zobowiązuje się do przestrzegania standardów pracy określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz do przestrzegania lokalnego prawa pracy. Od każdego członka zespołu oczekujemy poszanowania praw człowieka opisanych w naszym Kodeksie Etycznym. Wynagradzamy naszych pracowników uczciwie w oparciu o normy rynkowe i zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Szanujemy prawo dzieci do nauki i rozwoju osobistego i nie zezwalamy na zatrudnienie poniżej minimalnego wieku opisanego przepisami prawa. Nasi pracownicy mogą zdecydować, czy chcą należeć do związku zawodowego, rady pracowniczej lub innego rodzaju układów zbiorowych. Współpracujemy ramię w ramię z przedstawicielami tych organizacji, aby osiągnąć jak najlepsze rozwiązania dla naszych pracowników i naszej firmy.
Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w Polityce wspierania praw człowieka i zwalczania współczesnych form niewolnictwa.

Zwalczanie łapówkarstwa i korupcji

Zentiva wyznaje zasadę zerowej tolerancji dla praktyk korupcyjnych we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Ustanowiliśmy politykę i wytyczne dla wszystkich pracowników Zentiva, a także osób trzecich wchodzących w interakcję z naszą firmą, zgodnie z którymi przestrzegamy wszystkich przepisów antykorupcyjnych, jednocześnie promując kulturę etyki i uczciwości. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce antykorupcyjnej.

Due diligence

Zentiva współpracuje wyłącznie z podmiotami zewnętrznymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, reputację i przestrzegają w pełni naszych wartości i zasad. Procesy due diligence w Zentivie służą weryfikacji i analizie istotnych informacji, które są następnie uwzględniane w trakcie nawiązywania relacji, doboru i oceny podmiotów zewnętrznych. Procesy te są spójne z naszym Programem odpowiedzialnego pozyskiwania dostawców.

Strategiczne zaangażowanie interesariuszy i istotność

W odniesieniu do standardów GRI (ang. Global Reportin Initiative) bierzemy pod uwagę:

  • Istotność finansową (w jaki sposób zmieniające się otoczenie i społeczeństwo mogą wpływać na nasze wyniki finansowe) oraz
  • Istotność środowiskową/społeczną (w jaki sposób Zentiva wpływa na środowisko i społeczeństwo).

Zentiva działa w ramach sieci partnerstw. Ciągły dialog z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami dostarcza cennych informacji na temat pojawiających się trendów, ryzyk, szans i oczekiwań. Pozyskiwanie i rewidowanie tych danych jest ujęte w ramach naszej analizy istotności.

Zidentyfikowane ryzyka są uwzględniane w Risk Management Dashboard (RMD) i omawiane wspólnie z międzynarodowym Zarządem, tak abyśmy mogli konsolidować, ustalać priorytety, podejmować działania i monitorować postępy w ramach wyznaczonych sobie celów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku wyniki naszej analizy istotności zostały ocenione we współpracy z S&P w ramach audytu ESG. Proces ten obejmował zaangażowanie 6 członków ZEC - międzynarodowego zarządu firmy (CEO, CFO, Head of Legal, Head of Strategy & Transformation, Head of Corporate Affairs & HR oraz Head of Industrial Operations) w okresie sześciu miesięcy w celu kompleksowego przeglądu wszystkich naszych istniejących inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem przeprowadzonego procesu nadzorowanego przez Grupę Managerów Projektu była ocena naszych mocnych stron i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Chociaż Zentiva wypada dobrze w porównaniu z czołowymi konkurentami w branży, plasując się wśród 15% najlepszych, to pozostajemy zaangażowani i gotowi do podejmowania kolejnych ważnych kroków, które będą wymagały wdrożenia wielu przełomowych technologii procesowych, aby obniżyć poziom wykorzystania paliw kopalnych w naszej działalności przemysłowej.

Globalna Polityka Podatkowa

Jako międzynarodowa grupa farmaceutyczna jesteśmy świadomi naszego wpływu ekonomicznego i społecznego. Dotyczy to także naszej roli jako odpowiedzialnego podatnika płacącego do budżetu państwa w którym prowadzimy działalność wymaganych podatków, m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, lokalnych podatków, podatków od nieruchomości, cła, akcyzy oraz różnych podatków od wynagrodzeń. Dowiedz się więcej o Globalnej Polityce Podatkowej Zentivy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zentiva dąży do tego, aby pozostawić spuściznę kolejnym pokoleniom, jednocześnie pracując nad zapewnieniem wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej obecnym pokoleniom. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko oraz naszych pracowników i innych zaangażowanych interesariuszy. Dlatego przyjęliśmy i stosujemy każdego dnia Politykę BHP.

Sygnalizowanie nieprawidłowości

Zentiva zachęca swoich pracowników i partnerów współpracujących z naszą firmą, by sygnalizowali wszelkie nieprawidłowości i podejrzenia naruszeń oraz zadawali pytania związane z przestrzeganiem zasad i przepisów. Wszelkie informacje w nich zawarte, w tym między innymi dane osobowe, zebrane bezpośrednio od zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania zgłaszającego lub z anonimowych źródeł, będą traktowane jako poufne i zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zentiva zobowiązuje się do zapobiegania jakimkolwiek próbom odwetu względem autorów zgłoszeń.

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz na Speak-Up Line
lub wyślij anonimowy list na adres:
Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku, lub innym nośniku danych w celu: prawidłowego funkcjonowania wyświetlanej przez Państwa strony, jej konfiguracji, bezpieczeństwa, monitorowania stanu sesji. Pomagają nam one również dostosowywać stronę do Państwa potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Klikając w „Odrzuć pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wyłącznie pliki cookies niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji.
Klikając w „Zezwól na wybrane pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wybrane wcześniej pliki cookies według Państwa preferencji.
Klikając w „Zezwól na wszystkie pliki cookies” zgadzacie się Państwo na przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików cookies, wycofać swoją zgodę lub uzyskać więcej informacji tutaj: Polityka cookies