Inicjatywa Speak Up

Czym jest Linia Speak-Up Line

Platforma została utworzona, aby umożliwić zgłaszanie rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeń prawa, Kodeksu Etyki Zentiva, wewnętrznych reguł i zasad etycznych, zgłaszanie obaw i zapytań związanych z obszarem compliance; a ponadto w celu podejmowania wymaganych działań następczych ograniczających potencjalne lub rzeczywiste ryzyko, aby chronić firmę i osoby fizyczne.

W Zentiva wierzymy, że profesjonalne zbadanie sprawy i reakcja firmy na rzeczywiste lub podejrzewane naruszenia, pomaga w zapobieganiu i zapewnia odpowiednią reakcję na takie niezgodne z prawem działania. Dlatego Zentiva wprowadziła inicjatywę Speak Up.

W 2019 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (stan na 23 października 2019 r. nr 2019/1937, dalej „Dyrektywa”). Niniejsza Dyrektywa zapewnia sygnalistom nieco inną ochronę niż inicjatywa Zentiva Speak Up. Ochrona sygnalistów na mocy Dyrektywy, w odniesieniu do obowiązujących przepisów krajów, w których Zentiva jest obecna, jest zatem wdrażana oddzielnie.

Należy pamiętać, że TO NIE JEST DOSTĘP DO wewnętrznego kanału zgłaszania ZENTIVA wdrożonego zgodnie z Dyrektywą UE.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie i skorzystać z formularza elektronicznego zgodnie z Dyrektywą i jej lokalną implementacją, link znajdziesz tutaj.

Jak korzystać z formularza speak-up:

Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie w ramach inicjatywy linii Speak Up NIE BĘDZIE rozpatrywane i traktowane jako zgłoszenie w ramach wewnętrznego systemu zgłaszania Zentiva i NIE BĘDZIESZ korzystać z ochrony wynikającej z przepisów o ochronie sygnalistów.

To nie jest serwis do zgłaszania nagłych wypadków. Nie należy wykorzystywać Platformy do zgłaszania zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, mienia lub środowiska.

Dodatkowo kroki operacyjne, w tym dochodzenie dotyczące samego zgłoszenia, są wykonywane głównie wewnętrznie przez Dział Compliance lub inne odpowiednie działy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procesami wewnętrznymi.

Klikając w poniższy link, zostaniesz przekierowany na Platformę, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Jak korzystać z linii Zentiva Speak Up

Platforma (w tym nagrania na automatyczną sekretarkę) Zentiva Speak up Line – Platforma – jest technicznie obsługiwana przez FaceUp Technology s.r.o. za pośrednictwem rozwiązania chmurowego. Należy pamiętać, że FaceUp Technology s.r.o. nie ma dostępu do treści Twojego zgłoszenia, informacji, które nam udostępniasz, ani do Twojej tożsamości.

Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić, będą przetwarzane w sposób poufny. Nie spotkasz się z odwetem za zgłoszenie w dobrej wierze tego, co uważasz za naruszenie. Odwet jest surowo zabroniony. Odwaga do zabrania głosu stanowi podstawę budowania zaufania wewnętrznego i zewnętrznego.
W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do zgłoszenia ustaleń dochodzenia władzom publicznym, takim jak organy dochodzeniowe.

Jak korzystać z linii Zentiva Speak Up

Jak korzystać z formularza Speak Up:

Formularz jest przyjazny dla użytkownika, wystarczy wybrać kategorię i podmiot prawny. W polu „Więcej informacji” należy wpisać wszystkie istotne informacje dotyczące problemu.

Prosimy o podanie wszelkich możliwych szczegółów zgłoszenia, np.:

Jak korzystać z formularza Speak Up:

Formularz jest przyjazny dla użytkownika, wystarczy wybrać kategorię i podmiot prawny. W polu „Więcej informacji” należy wpisać wszystkie istotne informacje dotyczące problemu.

Prosimy o podanie wszelkich możliwych szczegółów zgłoszenia, np.:

  • Przedmiot i zakres
  • Data
  • Czas lub okres
  • Miejsce
  • Dlaczego i w jaki sposób Twoim zdaniem doszło do naruszenia
  • Osoby zaangażowane - świadkowie
  • Czy ktoś z firmy Zentiva jest świadomy problemu i może udzielić dalszych informacji
  • Jak dowiedziałeś się o problemie
  • Czy problem został już rozwiązany przez kogoś innego
  • Wszelkie inne informacje, które mogą być cenne dla dochodzenia

Zamiast pisać możesz także skorzystać z poczty głosowej. Jeśli się na to zdecydujesz, pamiętaj, że Twój głos będzie zmieniony.

2 KROK

Możesz skorzystać z opcji nagrania wiadomości głosowej. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, uprzejmie informujemy, że Twój głos zostanie zmieniony. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez Platformę, jest ona przyjazna dla użytkownika. (Nagraj wiadomość zamiast pisać, a nagranie zostanie zapisane w formularzu).

- Po podaniu wszystkich danych (pisemnie lub za pośrednictwem poczty głosowej) w formularzu zostanie Ci przydzielony unikalny kod – klucz zgłoszenia.

- Zapisz swój klucz zgłoszenia i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Nie dziel się tym z nami. Jeśli udostępnisz kod osobom trzecim, poufność Twojego zgłoszenia może być zagrożona.

- Użyj klucza zgłoszenia, aby sprawdzić informacje zwrotne lub dalsze pytania.

- W przypadku zgubienia klucza zgłoszenia konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza w celu uzyskania nowego klucza. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas w polu tekstowym, że jest to kontynuacja zgłoszenia (nie trzeba ponownie wpisywać wszystkich danych, ale prosimy o podanie informacji dotyczących tematu już zgłoszonej wątpliwości).

Gdy Zentiva przekaże informację zwrotną, możesz ją znaleźć tylko na Platformie, korzystając z klucza zgłoszenia.

Jeśli chcesz być automatycznie informowany/a o wszelkich zmianach związanych z Twoim problemem, możesz wpisać adres e-mail w odpowiednim polu (nie w polu tekstowym). Ten e-mail służy wyłącznie do wysyłania powiadomień z Platformy, na wypadek gdyby coś się zmieniło. Takie powiadomienie zostanie wysłane z adresu: NNTB<info@nntb.cz>.

Link, który otrzymasz w wiadomości e-mail przekieruje Cię do strony głównej Platformy, gdzie należy wybrać pole „Moja Organizacja” i wpisać kod dostępu aa0aaa0aaa. Dopiero wtedy powrócisz do strony wymagającej podania klucza raportu.

Dostęp do strony, na której wprowadzasz klucz zgłoszenia, można również uzyskać za pośrednictwem łącza na tej stronie, klikając przycisk „Sprawdź raport” po lewej stronie. info@nntb.cz.

Inne kontakty dotyczące compliance i linii Speak-Up:
compliance@zentiva.com
nr telefonu: +420 267 242 440

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16
102 00 Prague 10, Czech Republic

Ta strona korzysta z plików cookies, które pomagają jej funkcjonować i zapewnić możliwość interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić Ci lepszą obsługę i dostosowanie strony do Twoich potrzeb. Będziemy używać plików cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając „Akceptuj wszystkie”.

Jeśli klikniesz „Odrzuć wszystkie”, użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony. Te pliki cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki, ale może to spowodować niewłaściwe działanie strony. Szczegółowe informacje o cookies znajdziesz tu: „Polityka prywatności”.