Zentiva Speak-Up Line

Czym jest Linia Speak-Up Line

Linia Speak-Up Line Zentiva (zwana dalej Platformą) jest zewnętrzną anonimową platformą, technicznie obsługiwaną przez FaceUp Technology s.r.o. za pośrednictwem rozwiązania chmurowego.

Platforma ta została utworzona w celu zgłaszania faktycznych lub podejrzewanych naruszeń prawa, Kodeksu Etycznego Zentivy, wewnętrznych przepisów i zasad etycznych, zgłaszania wątpliwości i pytań związanych z przestrzeganiem przepisów oraz w celu podjęcia działań niezbędnych do ograniczenia potencjalnego lub rzeczywistego ryzyka, ochrony Spółki i poszczególnych osób.

To nie jest serwis ratunkowy. Nie należy używać Platformy do zgłaszania zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska.

Związane z obsługą Platformy działania operacyjne, w tym dochodzenie w sprawie zgłoszenia, są prowadzone wewnętrznie przez Dział Compliance, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procesami wewnętrznymi.

Klikając na poniższe łącze, zostaniesz przekierowany na Platformę, gdzie znajduje się formularz zgłoszenia.

Formularz wypowiedzi jest domyślnie ustawiony jako anonimowy, co oznacza, że Twoja tożsamość nie jest ujawniana (np. poprzez adres IP).

Jedyny sposób, w jaki Dział Compliance może Cię poznać, zależy wyłącznie od Twojej świadomej decyzji o udostępnieniu nam tych informacji, poprzez aktywną zmianę w Platformie z predefiniowanego trybu anonimowego na dodanie swojego imienia i nazwiska.

Jednocześnie wszystkie dane związane z rozmową są przechowywane w chmurze, do której dostęp mają tylko wyznaczone osoby z Działu Compliance w centrali.

Informacje, którymi zdecydujesz się z nami podzielić, będą dalej przetwarzane w sposób poufny.

Za zgłoszenie, w dobrej wierze, naruszenia, które uważasz za naruszenie, nie spotka Cię żaden odwet. Działania odwetowe są surowo zabronione.

Odwaga w mówieniu o faktycznych lub podejrzewanych naruszeń prawa stanowi podstawę budowania zaufania wewnątrz i na zewnątrz firmy.

W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania ustaleń z dochodzenia w sprawie zgłoszenia naruszenia oficjalnym organom, takim jak organy ścigania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Kodeksie Etycznym, Kodeksie Współpracy z Dostawcami, odpowiednich przepisach prawa i polityce Speak-Up.

Jak korzystać z formularza speak-up:

1 KROK

Formularz Speak-up jest przyjazny dla użytkownika, wystarczy wybrać właściwy obszar tematyczny. W przypadku, gdy istnieje wiele obszarów tematycznych lub obszar, którego nie ma na liście rozwijanej, można skorzystać z pola „Inne”.

Możesz podzielić się z nami wszystkimi związanymi z tym szczegółami i przesłać wszelką powiązaną dokumentację.

Najlepiej, jeśli podasz nam wszystkie możliwe szczegóły dotyczące problemu:

  • Sprawa i zakres
  • Data
  • Godzina lub okres
  • Miejsce
  • Dlaczego i jak Twoim zdaniem doszło do naruszenia
  • Osoby zaangażowane - świadkowie
  • Czy ktoś z pracowników spółki Zentiva jest świadomy tego problemu i może udzielić dalszych informacji
  • Jak dowiedziałeś się o problemie
  • Czy problem został już rozwiązany przez kogoś innego
  • Wszelkie inne informacje, które mogą być cenne dla dochodzenia

Zamiast pisać możesz także skorzystać z poczty głosowej. Jeśli się na to zdecydujesz, pamiętaj, że Twój głos będzie zmieniony.

2 KROK

Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów (pisemnie lub przez pocztę głosową) do formularza zgłoszeniowego otrzymasz unikalny kod - klucz zgłoszeniowy. Zapisz swój klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Używaj klucza do raportów, aby sprawdzić raport w poszukiwaniu informacji zwrotnej lub dodatkowych pytań.

W przypadku zgubienia klucza do raportu należy ponownie wypełnić formularz, aby otrzymać nowy klucz do raportu. W takim przypadku poinformuj nas w polu tekstowym, że kontynuujesz już zgłoszone wystąpienie (nie musisz ponownie wypełniać wszystkich danych, ale podaj nam kilka informacji dotyczących tematu już zgłoszonego wystąpienia).

Jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz związanej z nim informacji zwrotnej. Informacje te możesz znaleźć tylko na Platformie, używając swojego klucza zgłoszeniowego.

Jeśli chcesz być automatycznie informowany o wszelkich zmianach związanych z Twoim wystąpieniem, możesz wpisać adres e-mail w odpowiednim polu (nie w polu tekstowym). Ten adres e-mail nie jest udostępniany spółce Zentiva i jest wykorzystywany wyłącznie do wysyłania przypomnień z Platformy, na wypadek gdyby coś się zmieniło. Takie przypomnienie zostanie wysłane z adresu NNTB info@nntb.cz.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku, lub innym nośniku danych w celu: prawidłowego funkcjonowania wyświetlanej przez Państwa strony, jej konfiguracji, bezpieczeństwa, monitorowania stanu sesji. Pomagają nam one również dostosowywać stronę do Państwa potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Klikając w „Odrzuć pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wyłącznie pliki cookies niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji.
Klikając w „Zezwól na wybrane pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wybrane wcześniej pliki cookies według Państwa preferencji.
Klikając w „Zezwól na wszystkie pliki cookies” zgadzacie się Państwo na przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików cookies, wycofać swoją zgodę lub uzyskać więcej informacji tutaj: Polityka cookies