18 Grudnia 2023

CEO Grupy Zentiva Steffen Saltofte wybrany na członka Komitetu Wykonawczego Medicines for Europe

Wybór Steffena Saltofte na nowego członka Komitetu Wykonawczego Medicines for Europe odbył się podczas Zgromadzenia Ogólnego zorganizowanego w Brukseli. Podczas spotkania członkowie skupili się na kluczowych kwestiach, takich jak prawodawstwo farmaceutyczne w Unii Europejskiej zapewniające dostępność leków i ich przystępność cenową, usuwanie wszelkich barier i opóźnień oraz wpływ na środowisko.

Medicines for Europe (MFE) jest oficjalną organizacją branżową europejskiego przemysłu leków generycznych, biopodobnych i produktów farmaceutycznych o wartości dodanej w całej Europie. Wizją MFE jest zapewnienie Europie zrównoważonego dostępu do wysokiej jakości leków w oparciu o 5 ważnych filarów: pacjenci, jakość, wartość, zrównoważony rozwój i partnerstwo.

W swojej nowej roli w strukturach organizacji Steffen będzie ściśle współpracować z jej członkami, całym zespołem i innymi zainteresowanymi stronami, aby promować zrównoważone innowacje na paneuropejskiej platformie farmaceutycznej i zwiększać dostęp pacjentów do leków o wartości dodanej.

„W Zentiva od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu leków o wartości dodanej. Cieszę się, że mogę dzielić się naszymi kompetencjami i wyjątkowym, wieloletnim doświadczeniem w ramach społeczności członkowskiej Medicine for Europe z korzyścią dla osób, które na co dzień polegają na naszych produktach leczniczych. Wierzę, że jasna wizja i przejrzysta misja Zentiva mogą stanowić podstawę zrównoważonej opieki zdrowotnej w Europie i zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do leków w przystępnych cenach” – powiedział Steffen Saltofte.

Również podczas spotkania w Brukseli Tomas Pala, Corporate Affairs Manager w Zentiva, został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu ds. dostępu do rynku leków generycznych (GMAC) działającego w strukturach Medicines for Europe. Tomas będzie dzielił się wiedzą specjalistyczną oraz pracował na rzecz zwiększania zrównoważonego rozwoju ogólnoeuropejskiej platformy, jeszcze bardziej umacniając wiodącą pozycję Zentiva i zaangażowanie w branży farmaceutycznej.

 

Medicine_for_Europe_Dec2023v2