22 Lutego 2023

Program wsparcia pacjentów - edycja 2023

Zentiva Polska kierując się zobowiązaniem w zakresie zwiększania świadomości zdrowotnej, po raz kolejny uruchamia program edukacyjny kierowany do lekarzy  specjalistów i ich pacjentów dotyczący łagodnego rozrostu stercza (BPH), raka stercza (PC) oraz pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Celem programu jest poszerzanie wiedzy środowiska medycznego i pacjentów w zakresie chorób układu moczowego i męskich nowotworów. Zgodnie z założeniami lekarze specjaliści biorący udział w programie w ramach wizyt będą przeprowadzać z pacjentami test wiedzy na temat danej choroby oraz przekazywać informacje dotyczące jednostki chorobowej takie jak: czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka oraz leczenie, a także zalecenia profilaktyczne. Pacjenci objęci programem otrzymają materiały edukacyjne opracowane przez najlepszych specjalistów w danym obszarze terapeutycznym. 

Program zakłada szereg korzyści w zakresie poprawy zdrowia polskich pacjentów. Jedną z głównych jest zwiększenie kontroli nad zdrowiem męskiej populacji w Polsce. Działania edukacyjne dotyczące łagodnego rozrostu stercza i raka stercza wpłyną na kształtowanie postaw czujności onkologicznej u pacjentów, a tym samym przyczynią się do zwiększenia wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego, który we wczesnych stadiach jest bezobjawowy. Edukacja w zakresie zespołu pęcherza nadreaktywnego wychodzi naprzeciw potrzebie zwiększania świadomości, lepszej diagnostyki i szerszego leczenia choroby – jak pokazują badania m.in. ze względu na wstydliwy charakter nadal wielu pacjentów z objawami OAB nie zgłasza się do lekarzy i program ma na celu przełamywanie oporów przed konsultacją ze specjalistą. 

Więcej informacji na temat chorób, których dotyczy program:

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) to jedna z najczęstszych chorób pojawiających się wraz z wiekiem u mężczyzn. Schorzenie to może się wiązać z dokuczliwymi objawami ze strony dolnych dróg moczowych, które pogarszają jakość życia wskutek zaburzania zarówno dziennej aktywności, jak i snu, prowadząc nawet do całkowitego zatrzymania moczu. Częstość występowania objawów BPH zależy od wieku, zwiększa się zwykle po 40. roku życia. W 60. roku życia osiąga 60%, a po 70. roku życia 80%.
Wraz z postępującym procesem starzenia się populacji, problem BPH będzie stanowił coraz większe wyzwanie dla narodowych systemów ochrony zdrowia. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja pacjentów, która pozwoli na wczesne zdiagnozowanie i leczenie łagodnego rozrostu stercza co z kolei poprawi jakość życia chorych.

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/bph

Rak prostaty to obecnie najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. W Polsce nowotwór ten stanowi już około 20% wszystkich rozpoznanych nowotworów złośliwych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce rejestruje się rocznie około 16 tysięcy nowych zachorowań i ponad 5 tysięcy zgonów. Tym samym rak prostaty zajmuje 2. miejsce wśród zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn.
Im wcześniej wykryta choroba, tym większa szansa na jej wyleczenie oraz szersze możliwości terapeutyczne, dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne wykonywanie badań.

Formularz zgłoszenia:

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/rak-stercza

Zespół pęcherza nadreaktywnego to jednostka chorobowa w ogromnym stopniu wpływająca na jakość życia chorego. Dokuczliwość jej objawów, takich jak częstomocz, parcia naglące i nietrzymanie moczu, powoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu i stanie emocjonalnym pacjenta. W badaniach wykazano, że 76% chorych zgłasza utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym z powodu OAB. Choroba wpływa negatywnie na wszystkie aspekty życia. Powoduje wstyd, zakłopotanie, obniża samoocenę pacjenta. Konsekwencje OAB to zmniejszenie interakcji społecznych oraz aktywności seksualnej.  Choroba wywiera również negatywny wpływ na aktywność zawodową, może prowadzić do stanów depresyjnych i lękowych. Wykazano, że wśród kobiet z naglącym nietrzymaniem moczu 56,6% doświadcza lęku, a 37,6% depresji.
W Polsce na OAB choruje  od 2 do 3 milionów osób. Każdy następny rok przynosi kolejne 10-15 tys. nowych zachorowań na OAB w naszym kraju.

Formularz zgłoszenia:

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/oab

Opracowane na podstawie :

  1. Sytuacja chorych na zespół pęcherza nadreaktywnego w Polsce. Raport Stowarzyszenia UroConti 2014. 
  2. Chatre S., Newman DK, Wein AJ, Jefferson AE, Sanford Schwartz J, Jayadevappa R. Knowledge and attitude for overactive bladder care among women: development and measurement. BMC Urology 2018; 18 (56): 1-7.
  3. Sosnowski M. Postępy w diagnostyce i terapii w urologii-farmakologiczne leczenie łagodnego rozrostu stercza. Przewodnik Lekarza 2010; 2:58.
  4. Maranda R. Łagodny rozrost prostaty. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin; 2010. 
  5. Kozłowski R. Powikłania łagodnego rozrostu stercza. Przegląd Urologiczny 2003;2:26;
  6. Na podstawie: https://www.onkonet.pl/n_n_rak_prostaty_2020.php

Ta strona korzysta z plików cookies, które pomagają jej funkcjonować i zapewnić możliwość interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić Ci lepszą obsługę i dostosowanie strony do Twoich potrzeb. Będziemy używać plików cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając „Akceptuj wszystkie”.

Jeśli klikniesz „Odrzuć wszystkie”, użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony. Te pliki cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki, ale może to spowodować niewłaściwe działanie strony. Szczegółowe informacje o cookies znajdziesz tu: „Polityka prywatności”.