23 Stycznia 2024

Program wsparcia pacjentów - edycja 2024

Realizując misję zwiększania dostępności pacjentów do terapii, Zentiva angażuje się w edukację w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia. Firma prowadzi kampanie społeczne i programy edukacyjne kierowane do środowiska medycznego oraz pacjentów. Jednym z obszarów terapeutycznych, na którym się koncentruje, jest urologia i poszerzanie wiedzy w zakresie chorób układu moczowego oraz męskich nowotworów.

Zgodnie z założeniami programu edukacyjnego prowadzonego przez firmę od 2022 roku wysiłki są koncentrowane wokół budowania świadomości na temat łagodnego rozrostu stercza (BPH), raka stercza (PC) oraz pęcherza nadreaktywnego (OAB). Lekarze specjaliści biorący udział w programie w ramach wizyt przeprowadzają z pacjentami test wiedzy na temat danej choroby oraz przekazują informacje dotyczące jednostki chorobowej takie jak: czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka oraz leczenie, a także zalecenia profilaktyczne. Pacjenci objęci programem otrzymują materiały edukacyjne opracowane przez  specjalistów w danym obszarze terapeutycznym.

Program zakłada szereg korzyści w zakresie poprawy zdrowia polskich pacjentów. Jedną z głównych jest zwiększenie kontroli nad zdrowiem męskiej populacji w Polsce. Działania edukacyjne dotyczące łagodnego rozrostu stercza i raka stercza wpłyną na kształtowanie postaw czujności onkologicznej u pacjentów, a tym samym przyczynią się do zwiększenia wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego, który we wczesnych stadiach jest bezobjawowy. Edukacja w zakresie zespołu pęcherza nadreaktywnego wychodzi naprzeciw potrzebie zwiększania świadomości, lepszej diagnostyki i szerszego leczenia choroby – jak pokazują badania m.in. ze względu na wstydliwy charakter nadal wielu pacjentów z objawami OAB nie zgłasza się do lekarzy i program ma na celu przełamywanie oporów przed konsultacją ze specjalistą .

Więcej informacji na temat chorób, których dotyczy program:

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) to jedna z najczęstszych chorób pojawiających się wraz z wiekiem u mężczyzn. Schorzenie to może się wiązać z dokuczliwymi objawami ze strony dolnych dróg moczowych, które pogarszają jakość życia wskutek zaburzania zarówno dziennej aktywności, jak i snu, prowadząc nawet do całkowitego zatrzymania moczu. Częstość występowania objawów BPH zależy od wieku, zwiększa się zwykle po 40. roku życia. W 60. roku życia osiąga 60%, a po 70. roku życia 80% .

Wraz z postępującym procesem starzenia się populacji, problem BPH będzie stanowił coraz większe wyzwanie dla narodowych systemów ochrony zdrowia. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja pacjentów, która pozwoli na wczesne zdiagnozowanie i leczenie łagodnego rozrostu stercza co z kolei poprawi jakość życia chorych.

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/bph

 

Rak prostaty to obecnie najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. W Polsce nowotwór ten stanowi już około 20% wszystkich rozpoznanych nowotworów złośliwych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce rejestruje się rocznie około 16 tysięcy nowych zachorowań i ponad 5 tysięcy zgonów. Tym samym rak prostaty zajmuje 2. miejsce wśród zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn.

Im wcześniej wykryta choroba, tym większa szansa na jej wyleczenie oraz szersze możliwości terapeutyczne, dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne wykonywanie badań.

Formularz zgłoszenia:

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/rak-stercza

 

Zespół pęcherza nadreaktywnego to jednostka chorobowa w ogromnym stopniu wpływająca na jakość życia chorego. Dokuczliwość jej objawów, takich jak częstomocz, parcia naglące i nietrzymanie moczu, powoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu i stanie emocjonalnym pacjenta. W badaniach wykazano, że 76% chorych zgłasza utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym z powodu OAB. Choroba wpływa negatywnie na wszystkie aspekty życia. Powoduje wstyd, zakłopotanie, obniża samoocenę pacjenta. Konsekwencje OAB to zmniejszenie interakcji społecznych oraz aktywności seksualnej.  Choroba wywiera również negatywny wpływ na aktywność zawodową, może prowadzić do stanów depresyjnych i lękowych. Wykazano, że wśród kobiet z naglącym nietrzymaniem moczu 56,6% doświadcza lęku, a 37,6% depresji.

W Polsce na OAB choruje  od 2 do 3 milionów osób. Każdy następny rok przynosi kolejne 10-15 tys. nowych zachorowań na OAB w naszym kraju.

Formularz zgłoszenia:

https://qcro.pl/rekrutacja-do-aktualnie-prowadzonych-projektow/oab

 

Opracowane na podstawie :

1. Sytuacja chorych na zespół pęcherza nadreaktywnego w Polsce. Raport Stowarzyszenia UroConti 2014.
2. Chhatre S, Newman DK, Wein AJ, Jefferson AE, Sanford Schwartz J, Jayadevappa R. Knowledge and attitude for overactive bladder care among women: development and measurement. BMC Urology 2018; 18 (56): 1-7.
3. Sosnowski M. Postępy w diagnostyce i terapii w urologii-farmakologiczne leczenie łagodnego rozrostu stercza. Przewodnik Lekarza 2010; 2:58.
4. Maranda R. Łagodny rozrost prostaty. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin; 2010. To przypis nr 3 i 4? Nie widzę tego w tekście
5. Kozłowski R. Powikłania łagodnego rozrostu stercza. Przegląd Urologiczny 2003;2:26 ???
6. Na podstawie: https://www.onkonet.pl/n_n_rak_prostaty_2020.php

000634115