11 Maja 2023

Zentiva Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Warszawa, 11 maja 2023 r. - Zentiva Polska, będąca oddziałem wiodącego europejskiego producenta wysokiej jakości przystępnych cenowo leków, dołączyła w maju 2023 roku do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej koordynuje w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

IMG_2743_karta2

Wraz z przyjęciem zobowiązań Karty Różnorodności firma będzie dalej umacniać i promować kulturę różnorodności, szacunku, włączania społecznego i równego traktowania w miejscu pracy.  
 
Zaangażowanie we wspieranie różnorodności i włączania społecznego jest nieodłącznym elementem wartości i zachowań, którymi kierujemy się w całej grupie Zentiva. Wraz z przystąpieniem do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności Zentiva Polska będzie jeszcze bardziej wzmacniać zobowiązania w tym zakresie, dbając aby wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i społeczni byli traktowani z należytym szacunkiem. Chcemy, aby w Zentiva każdy mógł czuć się sobą i wspierać firmę na miarę swojego potencjału - powiedział Robert Łukawski, Dyrektor Generalny Zentiva Polska. 
 

Wysiłki na rzecz tworzenia przyjaznego, włączającego i angażującego środowiska pracy w Zentiva Polska są doceniane przez samych pracowników firmy - w ostatniej edycji wewnątrzfirmowego badania zaangażowania pracowników wyniosło ono 83 procent. Zentiva Polska posiada także tytuł Great Place to Work, przyznawany firmom na podstawie rezultatów badania satysfakcji pracowników. Wzmacnianiu kultury różnorodności, szacunku i włączania służą zarówno zapisy Kodeksu Etyki Zentiva, Polityka różnorodności i włączania oraz regulamin przeciwdziałania mobbingowi, a regularnymi szkoleniami z tego zakresu obejmowany jest cały zespół. Firma szczyci się różnorodnością i równowagą płci, wieku i stylu życia swoich pracowników, łącząc indywidualny potencjał każdego, aby realizować wspólną misję pomagania ludziom poprzez rozwój i dostarczanie wysokiej jakości przystępnych cenowo leków. 
 
Zentiva Polska jest kolejnym oddziałem firmy w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności, dołączając do zespołów w Rumunii, w Czechach i na Słowacji.   


O Karcie Różnorodności

 
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana przez 26 krajów i objęta patronatem Komisji Europejskiej. W Polsce jest obecna od 2012 roku, a koordynuje ją Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej podpisanie wiąże się z decyzją sygnatariuszy o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażeniem gotowości do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. 

Informacje o Zentiva 

Zentiva jest producentem wysokiej jakości leków w przystępnej cenie, w które zaopatrywani są pacjenci w Europie i poza nią. Firma zatrudnia 4,8 tys. pracowników i posiada sieć zakładów produkcyjnych, w tym flagowe fabryki w Pradze, Bukareszcie i Ankleshwar. Zentiva pragnie być liderem markowych i generycznych leków w Europie, by w ten sposób lepiej zaspokajać codzienne potrzeby zdrowotne pacjentów. 
Ludzie szczególnie w dzisiejszych czasach potrzebują dostępu do dobrej jakości leków i opieki zdrowotnej w przystępnej cenie. Współpracujemy z lekarzami, farmaceutami, hurtowniami, organami regulacyjnymi i władzami, by wspólnie tworzyć najlepsze rozwiązania problemów życia codziennego. 
Więcej informacji znajduje się na stronach www.zentiva.pl i www.zentiva.com