19 Lipca 2023

Zentiva prezentuje osiągnięcia ESG w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022

19 lipca 2023 – Zentiva jest wiodącym producentem i dostawcą wysokiej jakości leków przystępnych cenowo dla ponad 100 milionów ludzi w Europie i poza nią. Firma zrealizowała cele zrównoważonego rozwoju na 2022 rok w 3 kluczowych filarach: Ludzie, Partnerzy i Planeta, które są częścią strategii biznesowej firmy.

Steffen Saltofte, CEO Zentiva: Zentiva wnosi znaczący wkład w zdrowie publiczne w Europie. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec ludzi, naszych partnerów i planety, a ESG (Environmental, Socia, Governance) pomaga nam odpowiednio nawigować i realizować nasze ambicje. W 2022 r. osiągnęliśmy zamierzone cele dzięki zaangażowaniu pracowników oraz współpracy i dialogowi z naszymi partnerami i interesariuszami.
 
LUDZIE: W 2022 r. firma kontynuowała wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na Różnorodności, Równości i Inkluzji. Zentiva dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Czechach, w ślad za oddziałami w Rumunii i Słowacji, które podpisały zobowiązanie w poprzednich latach. Firma stawia na różnorodność zespołu w wielu wymiarach – może się pochwalić równowagą płci wśród pracowników, łączy zespoły o różnym pochodzeniu kulturowym, narodowym, różnym wykształceniu, doświadczeniu życiowym i kompetencjach. Pracownicy firmy angażują się w liczne akcje wolontariatu i projekty charytatywne w ramach ogólnofirmowej platformy #WeHelpOthers – w 2022 r. zrealizowano ich ponad 100. 

PARTNERZY: Zentiva przystąpiła w zeszłym roku do inicjatywy UN Global Compact dotyczącej praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji i zobowiązała się do kierowania się 10 zasadami i realizowania 17 celów zrównoważonego rozwoju. Był to rok wzmacniania ładu korporacyjnego, począwszy od zaktualizowanej analizy ryzyka i istotności, lepszego dzielenia się najlepszymi praktykami i współpracy między zespołami. Pomogło to w dalszym rozwoju programu odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, w ramach którego dokonano przeglądu 80% największych dostawców i aktywnie omówiono wspólne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. 

PLANETA: W ramach przyjętej strategii klimatycznej osiągnięcia objęły znaczną poprawę w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, zużycia wody oraz wydajniejszego gospodarowania odpadami. Kontynuowane były działania na rzecz bioróżnorodności, w tym program ponownego zalesiania – w 2022 roku Zentiva posadziła 100 000 drzew. Europejskie zakłady produkcyjne Zentivy wykorzystują energię elektryczną pochodzącą w 100% z energii odnawialnej. Prowadzone są dalsze inwestycje, aby zmaksymalizować wykorzystanie paneli słonecznych we wszystkich zakładach wytwórczych. Firma przyjęła zobowiązanie, którego celem jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2 do 2030 r.

Ines Windisch, Head of HR, Communication & Sustainability: Nie bez powodu litera „e” w logo Zentiva jest zielona. Spoglądamy wstecz na ponad 500-letnią historię, w której Zentiva służyła ludziom i społecznościom, przyczyniając się do lepszej opieki zdrowotnej. Chcemy to zapewnić przyszłym pokoleniom, aby mogły cieszyć się życiem tak samo jak my. wiemy, że musimy działać już dziś, aby zapewnić zrównoważone jutro.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Zentiva 2022 został opracowany zgodnie ze standardami GRI i po raz pierwszy przedstawia zweryfikowaną analizę śladu węglowego również dla emisji z zakresu 3. Firma prezentuje w nim także ambitne perspektywy na rok 2023, wykazując pełne zaangażowanie w dalszy postęp we wszystkich obszarach ESG.

Kliknij, aby zapoznać się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Zentiva (wersja angielska).

Ta strona korzysta z plików cookies, które pomagają jej funkcjonować i zapewnić możliwość interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić Ci lepszą obsługę i dostosowanie strony do Twoich potrzeb. Będziemy używać plików cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając „Akceptuj wszystkie”.

Jeśli klikniesz „Odrzuć wszystkie”, użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony. Te pliki cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki, ale może to spowodować niewłaściwe działanie strony. Szczegółowe informacje o cookies znajdziesz tu: „Polityka prywatności”.