Kontakt

Zentiva Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska


Tel.: 0048 223759200
Fax.: 0048223759206
E-mail: PV-Poland@zentiva.com


Adres email do składania zamówień: dzial.sprzedazy@zentiva.com

 

W nagłych wypadkach należy skontaktować się z lekarzem lub jednostką ratunkową. W razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego należy skontaktować się z lekarzem lub jednostką ratunkową. 

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE LEKU

Mając na celu bezpieczne stosowanie produktu leczniczego, Zentiva Polska Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy ocenie profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych i podejmowaniu działań w celu minimalizacji ryzyka a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjenta.

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego lub podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Zentiva Polska sp. z o.o. działanie niepożądane można zgłosić do:

Działu Medycznego
Zentiva Polska Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa

Tel: +48 22 375 92 00
e-mail: PV-Poland@zentiva.com

Istnieje również możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą formularza w wersji papierowej. W tym celu należy pobrać jeden z formularzy dostępnych na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (kliknij, aby przejść na dedykowaną stronę Urzędu), wypełnić go i wysłać na wskazany adres.