Informacje dla dostawców / Information for suppliers

Ogólne Warunki Zakupów Grupy Zentiva definiują zasady, według których Zentiva i drugi podmiot nawiązują i prowadzą relacje biznesowe. Ogólne Warunki Zakupów są nierozłączną częścią każdego zamówienia Klienta, a w chwili akceptacji zamówienia są wiążące dla obu stron.

General Terms of Delivery of the Zentiva Group form basic conditions on which Zentiva and a second party are entering and performing their business relationship. General Terms of Delivery are a non-separable part of each Purchase order of the Customer and at the moment of the acceptance of the Purchase Order they are binding for both parties.

Ogólne Warunki Zakupów Grupy Zentiva są dostępne w języku angielskim:

General Terms of Delivery are available in English: