GDPR form

w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

#TIME#

(Time zone of the server is UTC +01:00 (Prague))

Wnioskodawca (osoba, której dane dotyczą)
Wybór spółki (Administratora), której dotyczy wniosek
Wybór typu żądania
Customer role
Response channel specification
Add enclosure
Confirm you are not sending a spam

Informacje są udzielane bezpłatnie. Wnioski kierowane ponownie mogą podlegać opłacie. Ponadto opłacie mogą podlegać wnioski o przekazanie danych na fizycznych nośnikach danych. Ceny można znaleźć na www.zentiva.pl/gdpr/pricelist.