Aktualności dotyczące spółki Zentiva

2 lipca 2018    /    Informacje prasowe

Wydzielenie działu Zentiva ze struktury organizacyjnej spółki Sanofi-Aventis Sp. z o.o. do nowej spółki Zentiva Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że 2 lipca br. nastąpiło wydzielenie działu Zentiva ze struktury organizacyjnej spółki Sanofi-Aventis Sp. z o.o. do nowej spółki Zentiva Polska Sp. z o.o. Od 2 lipca br. Zentiva Polska Sp. z o.o. jest niezależnie funkcjonującą firmą, pozostającą w ramach Grupy Sanofi w Polsce do momentu zakończenia procesu sprzedaży europejskiej organizacji Zentiva potencjalnemu nabywcy, jakim jest fundusz inwestycyjny Advent International.  

Obecnie Zentiva Polska Sp. z o.o. odpowiada za dystrybucję, dopuszczanie do obrotu, sprzedaż, reklamę i promocję produktów leczniczych w ramach swojego portfolio. Sprzedaż leków generycznych, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Zentiva k.s. oraz Zentiva a.s., będzie dokonywana z Hurtowni Farmaceutycznej Zentiva prowadzonej przez spółkę Zentiva Polska Sp. z o.o.

Adres Hurtowni Farmaceutycznej Zentiva: 

Hurtownia Farmaceutyczna Zentiva
ul. Stefana Batorego 1
05-870 Pass gm. Błonie

Jednocześnie informujemy, że aktualne dane teleadresowe spółki Zentiva Polska Sp. z o.o. to:

Hurtownia Farmaceutyczna Zentiva
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. 22 375 92 00
REGON 368094510
NIP 7010711290
www.zentiva.pl

Zentiva Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691403. Wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego potwierdza podział spółki Sanofi-Aventis Sp. z o.o. poprzez wydzielenie działu Zentiva do spółki Zentiva Polska Sp. z o.o.

W skład zarządu Zentiva Polska Sp. z o.o. wchodzi Robert Łukawski - Prezes Zarządu oraz Joanna Flisiuk – Wiceprezes Zarządu.